Mew Gull - Photo copyright Don DesJardin
...
Mew Gull - Photo copyright Don DesJardin
...
Larus canus brachyrhynchus
Note the unusual white eye